Το ταμτιριρί, γνωστό στο σλανγκρ από το σου γαμώ το ταμτιριρί, προήχθη σε ρήμα και μάλιστα σε σουρεάλ παράφραση του Ηρακλείτειου "τὰ πάντα ῥεῖ".

  1. Τα πάντα ταμτιριρεί κάτσε φρόνιμα. (εδώ)

  2. - Δραχμή, βυζί και πολιτικό τουί.
    - Βόλος, δραχμή, τα πάντα ταμτιριρεί
    - Αη Χασου Τα πάντα γιαβρεί
    - Barrett, δραχμή, εγαμησετοτουί (εδώ)

  3. Θέλω να μετακομίσω. Αλλά δε ξέρω ακόμα που. Ζητείται πόλη για Ταμτιριρεί. Διαδωστε. (εδώ)

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία