#1
donmhtsos

Αγαπητοὶ/ὲς σύσλανγκοι/ες

Ἔστω καὶ καθυστερημένα σᾶς στέλνω

τὶς πιὸ θερμὲς εὐχὲς μου γιὰ τὴ νέα χρονιὰ!

'Επὶ τῇ εὐκαιρίᾳ θεωρῶ σκόπιμο νὰ μοιραστῶ μαζὶ σας κάποιες σκέψεις μου γιὰ τὸν ἱστότοπο ποὺ φιλοξενεῖ τὸ μεράκι μας γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις της.

Ὅπως θὰ ἔχετε διαπιστώσει ἡ παρουσία μου στὸν ἱστότοπο κατὰ τὸ τελευταῖο τρίμηνο ἦταν ἐλάχιστη (μόνο 6 σχόλια, ὅταν τοὺς προηγούμενους 7 μῆνες εἶχα δημοσιεύσει πάνω ἀπὸ 100 ὁρισμοὺς καὶ σχεδὸν 500 σχόλια).

Αὐτὸ δὲν ἦταν τυχαῖο. Σὲ πρόσφατο σχόλιὸ μου ἔγραψα:

«Η σιωπή μου κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα αποτελεί ένα είδος διαμαρτυρίας για την εντελώς αχρείαστη κττμγ διαγραφή του Σφυρίζοντος.» ἐδῶ

Προσωπικὰ πιστεύω ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Σφυρίζοντος (ἀναξάρτητα ἄν κάποιος διαφωνοῦσε μὲ μερικὲς ἀπόψεις του) ἔδινε ζωντανια καὶ πλούτιζε τὸν ἱστότοπο μὲ τὴν ποσότητα, ἀλλὰ καὶ τὴν ποιότητα τῶν πληροφοριῶν του.

Δὲν θὰ ἐπανέλθω στὰ παλιὰ. Κατανοῶ τὶς ἑκατέρωθεν πικρίες ἀπὸ τὶς ἐντάσεις ποὺ δημιουργήθηκαν κατὰ καιροὺς καὶ ὁδήγησαν στὴν πρόσφατη διαγραφὴ. Βλέποντας μπροστὰ καὶ πιστεύοντας πὼς κανένας δὲν περισσεύει στοὺς χαλεποὺς καιροὺς ποὺ ζοῦμε, προτείνω τὴν ἀκύρωση τῆς διαγραφῆς.

Ἡ πρωτοβουλία αυτὴ εἶναι καθαρὰ προσωπικὴ, χωρὶς νὰ ἔχει προηγηθεῖ καμμιὰ συνεννόηση μὲ τὸν Σφυρίζοντα. Φυσικὰ κάθε πρόταση ἤ ἄποψη γιὰ τὸ θέμα εῖναι εὐπρόσδεκτη.

Αὐτὰ πρὸς τὸ παρὸν

καὶ Καλὴ Χρονιὰ

#2
donmhtsos

Μὲ τὴν ευκαιρία σᾶς στέλνω κι ἕνα καραβάκι ποῦ ζωγράφισα "γιὰ τὸ καλὸ"...κι ἀέρα στὰ πανιὰ μας

#3
donmhtsos

ποὺ ἀντὶ γιὰ ποῦ

Τώρα τὸ μαθαίνω τὸ πολυτονικὸ στὸν ὑπολογιστὴ. Ἄσε ποὺ ἡ βαρεία εἶναι δίπλα στὴν περισπωμένη.

#4
vikar

Ευχές κι απο μένα σε σένα δονμήτσο, πολύ όμορφο το καραβάκι!

Κατα τ' άλλα, δέ μου λές, εκτός απ' τη σιωπή σου, είναι και η προσχώρηση στο πολυτονικό ένα είδος διαμαρτυρίας για το μπανάρισμα του Βράσταμαν;...

#5
donmhtsos

@ vikar. Εὐχαριστῶ γιὰ τὶς εὐχὲς. Πάντα χειρόγραφα ἔγραφα στὸ πολυτονικὸ. Ἁπλῶς τώρα τὸ μαθαίνω καὶ στὸν ὑπολογιστὴ. Ὅσον ἀφορᾶ στὸ μπανάρισμα τοῦ Βράσταμαν ποιὰ εῖναι ἡ γνώμη σου;

#6
vikar

Όπως το έγραψες κι εσύ δονμήτσο: δέν θα επανέλθουμε στα παλιά. Πάμ' παρακάτ'.

#7
KarelSoel

Πιστεύω πὼς αὐτὴ ἡ ἀτάκα τοῦ Αὐλωνίτη περιγράφει πολὺ γλαφυρὰ τὴν κατάταση, στὴν ὁποία ἔχει περιέλθει τὸ σλανγκρ. Μὲ ἀφορμὴ τὴ διαγραφὴ τοῦ λήμματος "λάικ", ἀλλὰ περισσότερο βαθειὰ προβληματισμένος ἀπὸ τὴν σχεδὸν μηδαμινὴ "παραγωγικὴ" δραστηριότητα τοῦ σλανγκρ κατὰ τὸ τελευταῖο χρονικὸ διάστημα ἀπευθύνομαι σὲ ὅλα τὰ μέλη, ἀλλὰ κυρίως στοὺς συντονιστὲς καὶ προσκαλῶ ὅλους ὅσοι ἐνδιαφέρονται νὰ συνεχιστεῖ αὐτὴ ἡ, κατὰ γενικὴν ὁμολογία, ἀξιόλογη συλλογικὴ προσπάθεια ν' ἀποθησαυριστεῖ ἕνα "ἰδιαίτερο"κομμάτι τοῦ γλωσσικοῦ μας πλούτου, νὰ καταθέσουν τὴ γνώμη τους μὲ τὴν μεγαλύτερη δυνατὴ νηφαλιὸτητα.

#8
KarelSoel

Πιστεύω πὼς αὐτὴ ἡ ἀτάκα τοῦ Αὐλωνίτη περιγράφει πολὺ γλαφυρὰ τὴν κατάταση, στὴν ὁποία ἔχει περιέλθει τὸ σλανγκρ. Μὲ ἀφορμὴ τὴ διαγραφὴ τοῦ λήμματος "λάικ", ἀλλὰ περισσότερο βαθειὰ προβληματισμένος ἀπὸ τὴν σχεδὸν μηδαμινὴ "παραγωγικὴ" δραστηριότητα τοῦ σλανγκρ κατὰ τὸ τελευταῖο χρονικὸ διάστημα ἀπευθύνομαι σὲ ὅλα τὰ μέλη, ἀλλὰ κυρίως στοὺς συντονιστὲς καὶ προσκαλῶ ὅλους ὅσοι ἐνδιαφέρονται νὰ συνεχιστεῖ αὐτὴ ἡ, κατὰ γενικὴν ὁμολογία, ἀξιόλογη συλλογικὴ προσπάθεια ν' ἀποθησαυριστεῖ ἕνα "ἰδιαίτερο"κομμάτι τοῦ γλωσσικοῦ μας πλούτου, νὰ καταθέσουν τὴ γνώμη τους μὲ τὴν μεγαλύτερη δυνατὴ νηφαλιὸτητα. https://vidmate.onl/

dont u guys agree!!