Οι πληροφορίες τις οποίες παρέχουν οι χρήστες για την εγγραφή τους πρέπει να είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις. Οι χρήστες οφείλουν να μεριμνούν ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν έγκυρα και ενημερωμένα.

Οι διαχειριστές του SLANG.gr αναγνωρίζουν τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του σεβασμού της ιδιωτικότητας των επισκεπτών και των χρηστών και λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλισή τους, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων και το ισχύον δίκαιο [ν.2742/1997, 3471/2006, 3783/2009. Για την ισχύουσα νομοθεσία δείτε εδώ].

Υποβάλλοντας οποιοδήποτε πληροφοριακό δεδομένο σας στο SLANG.gr αποδέχεστε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων.

Κατά την επίσκεψη στον παρόντα δικτυακό τόπο και ειδικότερα για την πρόσβαση στο SLANG.gr, το ηλεκτρονικό ξεφύλλισμα (browsing), την ανάγνωση και τη λήψη (downloading) περιεχομένου του δεν απαιτείται η υποβολή προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών. Επίσης, οι αναφερόμενες λειτουργίες δεν προϋποθέτουν τη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser) έτσι ώστε να δέχεται cookies.

Κατά την εγγραφή στο SLANG.gr συλλέγονται: α) το όνομα χρήστη (username), β) ο κωδικός πρόσβασης (password) και γ) η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται μόνο κατά την εγγραφή των χρηστών και για την ταυτοποίηση του λογαριασμού τους κατά τη σύνδεσή τους στο SLANG.gr (log in) και τη διευκόλυνσή τους σε περίπτωση απώλειας του κωδικού σύνδεσης.

Το SLANG.gr δεν παρέχει τα email των χρηστών του σε τρίτους για διαφημιστικό ή άλλο λόγο, χωρίς τη σαφή γραπτή συγκατάθεσή τους. Επίσης, με τη συγκατάθεσή τους και μόνο, το SLANG.gr μπορεί να στέλνει στους χρήστες μηνύματα σχετικά με την ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του SLANG.gr δεν γνωστοποιούνται χωρίς τη σαφή γραπτή συγκατάθεσή τους σε οποιονδήποτε τρίτο, με εξαίρεση τη νόμιμη και υποχρεωτική περίπτωση άρσης απορρήτου προσωπικών δεδομένων, κατόπιν αιτήματος των Εισαγγελικών Αρχών, λόγω τέλεσης σοβαρών αδικημάτων και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος (ν. 2225/1994, ν.3115/2003, π.δ. 47/2005).

Τα usernames των χρηστών του δικτυακού τόπου θα είναι ορατά και διαθέσιμα στους υπόλοιπους χρήστες του SLANG.gr για τη διευκόλυνση της μεταξύ τους επικοινωνίας.

Το SLANG.gr μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικές με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως το όνομα χώρου (domain name) και τη διεύθυνση IP των επισκεπτών/ χρηστών. Το SLANG.gr ενδεχομένως να αναθέτει τη συλλογή των δευτερογενών αυτών στοιχείων σε τρίτη υπηρεσία, υπό ανωνυμοποιημένη μορφή για στατιστικούς αποκλειστικά λόγους. Τα στοιχεία αυτά δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την ταυτοποίηση των επισκεπτών/χρηστών.

Το SLANG.gr μπορεί να αποθηκεύει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών και των χρηστών cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση της πλοήγησης και της πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση, η ποσότητα των πληροφοριών που γνωστοποιούνται κατά την πλοήγηση στον παρόντα δικτυακό τόπο καθώς και η δυνατότητα αποθήκευσης και διατήρησης cookies στο σκληρό δίσκο των επισκεπτών/ χρηστών εξαρτάται από τις επιλογές ασφαλείας του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή τους (browser). Παρακαλείστε να ελέγξετε τον ηλεκτρονικό φυλλομετρητή σας προκειμένου να διαπιστώσετε ποιες πληροφορίες επιτρέπει να γνωστοποιούνται κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο.

Το SLANG.gr δεν συλλέγει και δεν χρησιμοποιεί εν γνώσει της στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα χρηστών κάτω των 18 ετών.

Για κάθε διευκρίνιση σχετικά με την πολιτική συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.