Αυτοαναφορικό που καθιερώθηκε από τον αντιαυτοαναφορικό-αλλά-ας-πρόσεχε Εϊσιτζίδη στο λήμμα περιποίηση. Σημαίνει το εξής: Όταν ένας Σλάνγκος φαίνεται να έχει καλή γνώση ενός χώρου ή αντικειμένου που τον εκθέτει, για να αποφύγει τα δυσμενή σχόλια, τις κατηγόριες και τον εξευτελισμό, βάζει ένα disclaimer ότι αυτά που γράφει προέρχονται από μελέτη του Διαδικτύου. Λέμε τώρα...

Σλάνγκοι που γράφουν φραπελήμματα με άριστη γνώση της κωλομπαρικής διαλέκτου. Γενικά όλα τα λήμματα που γράφονται au bord de l'eau. Αν αναφέρονται σε παλαιότερα ήθη και έθιμα, όπως ο λεκανατζής, τότε πρέπει να μπει διπλό disclaimer, για να αποφευχθεί και η υπόνοια ότι ο Σλάνγκος είναι παππούς. Επίσης, ό,τι γράφουν οι σλανγκομούνες για δονητάρια, τεκνά κ.ά. Disclaimer μπορεί να μπει και σε αυτοαναφορικά, που εξηγούν μεθόδους για να είσαι μπαγαποντοδότης ή σπαστήρ. Ένα ακόμη πρόσφατο παράδειγμα, που ένα ντισκλαιημεράκι το χρειαζότανε είναι το ξυλοκαΐνη. Πάντως, παιδιά δεν σώζεστε με τίποτα, οπότε μεταξύ σλανγκαίων ειλικρίνεια.

(από xalikoutis, 09/06/11)

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία