Ο χέστης, ο φοβιτσιάρης. Παρομοίως όπως λέμε «λαγοκοιμάμαι», επειδή δηλαδή ο λαγός τρομάζει εύκολα. Η έκφραση χρησιμοποιείται στην Κρήτη, πιθανόν όμως και αλλού.

Αντίθετο: λεοντόκαρδος (λέμε τώρα).

Η κυρα-Στέλλα είναι ο άντρας στην οικογένεια. Ο κυρ-Αντώνης δεν πιάνει μία μπροστά της, ο λαγουδόκαρδος...

brave, brave sir Robin... (από Jonas, 05/07/10)

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε