Συντομογραφία της έκφρασης Για Τον Πούτσο Καβάλα. Υπερθετικός βαθμός του gtp.

Και μαθηματικά:

Έστω ακολουθία Αgtp με υπακολουθία Αgtpk τέτοια ώστε τα στοιχεία της να έχουν τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή.
[ Αgtp είναι αρνητική (π.χ.η -ν)διότι το gtp είναι υποτιμητικό.]

- Θα πάμε έξω το βράδυ με τον Σούλη και το Ρούλη;
- Αποκλείεται! Τα άτομα είναι gtpk!!

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία