εγκρίνω, παραγλωσσική συμπεριφορά όταν εγκρίνουμε κάτι

Όταν άκουσε τη νέα μου πρόταση έδειξε αντίχειρα.

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε