Δραγουμάνος = Ο διερμηνέας

Παράδειγμα: Τι δεν νογάς; Θέλς δραγουμάνο για να πάρς φουτιά; Ηξιρα τισι αλλά για τζερεμέ δεσιξιρα!

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία