- Είναι ο κουνελίνος στην τηλεόραση. -Πόσο σαλαμούγκανος είναι...

Τρυφερός και χνουδωτός. Θηλ. σαλαμούγκανη

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε