παίρνω ανάποδες βυρίνες

ή βερίνες: τα παίρνω ανάποδες στροφές όπως το χοντρό συρματόσκοινο / ναυτική αργκό

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε