Ο πονηρός, ο κρυψίνους, ο ύπουλος. Λέγεται και μουσκφόπιασμα. Ουσιαστικό: μουσκφαμάρα.

Αρραβωνιάστηκε και δεν μας είπε τίποτα. Ξέρεις τι μουσκφός είναι αυτός;

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε