Μικρός

Είσαι κρόσμις

Αυτός ειναι κροσμέας

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε