Επιτατικά: τουρλομπήχτρα, κουφαλομπήχτρα.

Δε μας γαμιέται η τουρλομπήχτρα που θα μας κάνει και μάθημα ηθικής.

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε

1) Κατ'αντίθεση προς τον μπήχτη, η γυναίκα που γαμιέται ασύστολα.

Είναι μεγάλη μπηχτρα. Τον αρπάζει στα 17 μέτρα.

2) (Πιο πρόσφατο και σπανιότερο, για σεξουαλικά απελευθερωμένη γυναίκα) Αντίστοιχο του μπήχτης: γυναίκα που την πέφτει σε όλους.

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε