Είναι ο Γιάννης Παυλάκης ο οποίος τρώει φασόλια.

Ποιός έκλασε πάλι; Ο κλασομπανιέρας ο Παυλάκης;

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε