Αυτός, ντελημπάσκος μου φαίνεται.

Βλήμα, ελαφρύς, χάχας, μπόσκος, καβός.

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε