Ο ειδήμων , ο επαγγελματίας, ο πρωτος στο είδους του, ο είδικός Από το Professional .Το αντἰθετο του ερασιτέχνης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ :

Αυτὀς έχει λιώσει στη μελέτη και είναι πλέον πρόας στην κιθάρα. Ειναι πρόας στο Pro

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε