Του κώλου τα εννιάμερα.

- Η Γεωργία μου είπε ότι παντρεύεται μέχρι το τέλος του χρόνου.
- Καλά, Τ.Κ.9! Τα ξανακούσαμε αυτά!

βλ. και του κώλου τα εννιάμερα

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

Επίσης: ΤΚΤ9

Συνήθως υπάρχει και ένα δεύτερο Τ. Η σημασία προφανώς η ίδια.

Του είπε ότι θέλει να μείνει μόνη της να σκεφτεί... ΤΚΤ9.

βλ. και του κώλου τα εννιάμερα

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία