Ατάκα που λέγεται με αποφασιστικό ύφος και με ελαφρό μειδίαμα και που εκφράζει την επιθυμία, είτε να την πούμε ταχύρρυθμα σε κάποιον για κάποια πατατιά που έκανε (ειδικά όταν η πατατιά επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα), είτε για να του πούμε στα γρήγορα κάποια νέα που καίνε. Η λέξη «ψιχαλίσω» και ο μικρός αριθμός των φωνηέντων υποδηλώνει το γρήγορο και το αιφνίδιο του πράγματος, κάτι δηλαδή που θα ακούσει ο άλλος και θα μείνει εμβρόντητος, θα μείνει κάγκελο,θα είναι ανίκανος να αντιδράσει. Η λέξη φωνήεν υποδηλώνει πως θα πούμε κάτι ξεχωριστό (ένα σημαντικό νέο, μια επίπληξη, κλπ). Ο δε μικρός αριθμός των φωνηέντων υποδηλώνει επίσης τη μεστότητα του λόγου που θα ακολουθήσει.

Κάποιος κάνει επαναλαμβανόμενα το ίδιο λάθος. Μας έχει ενοχλήσει μια, μας έχει ενοχλήσει δύο, κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι η πολλή ευγένεια δεν οδηγεί πουθενά και αποφασίζουμε δυναμικά να αντιδράσουμε:
- Έι Μεγάλε... Ε ...νισάφι πια. Για... έλα να σου ψιχαλίσω δυο φωνήεντα...

Βλ. και σχετικό λήμμα να σου σφυρίξω δυο φωνήεντα

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία