Στην κομπιουτερίστικη σλανγκ, μεταφέρεται έτσι στα ελληνικά, το copy-paste, ήτοι αντιγραφή και επικόλληση. Επίσης, το clopy paste.

Πηγή: Κώστας ΤΜ.

Η εργασία του Φουντουκίδη είναι τελείως άρπα-κόλλα. Αυτό που λέμε στα ελληνικά plagiarism.

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε

Η τσαπατσούλικη πράξη, η βιαστική, που γίνεται σε μια στιγμή, άτεχνα, τσάκα-τσάκα (από τα ρήματα αρπάζω + κολλάω).

- Πώς σου φάνηκε η δουλειά του Στέλιου;
- Τι να σου πω, μπορούσε και καλύτερα. Τελείως άρπα-κόλλα ήτανε. Έτσι μπορούμε όλοι μας. - Αυτό του είπε και ένας κριτικός.
- Μπα, βρέθηκε κριτικός να πει κάτι σωστό... Και τι απάντησε;
- «Άποψη».
- Α μάλιστα, κατάλαβα...

Άρπα (από Vrastaman, 14/07/08)Κόλλα (από Vrastaman, 14/07/08)

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία