Κυριολεκτικά η σεμνή, ή ειρωνικά η σιγανοπαπαδιά, η παρθενοπιπίτσα.

Παίζει την χαμηλοβλεπούσα, αλλά είναι εξώλης και προώλης!

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία