Το είπε ο ΚΥΡ. Σημαίνει ό,τι και το αγγλικό: «Everyone has his price».

-Τι εννοείς «δεν λαδώνεται»;
-Απλά δεν λαδώνεται! Δεν έχετε ακούσει που λένε «το χρήμα πολλοί εμίσησαν»...
-Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Το χρήμα πολλοί εμίσησαν, το πολύ χρήμα ουδείς! Πρόσφερέ του παραπάνω και βλέπουμε!

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία