Στα καλιαρντά είναι το παιχνίδι. Προέρχεται από το ιταλικό giocco (βλ. αγγλικά joke).

Σημειώστε ότι «αβέλω τζόκα» = παίζω, αλλά «βουέλω τζόκα» = φιλώ.

Να οι µπράτες, να τα κουταλιάσµατα, να τα ντέζια, να τα κοντροσόλια και οι τζόκες, αλλά νάκα κουραβελτόσημο.

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία