Στο SLANG.gr την ψάχνουμε* με την αργκό

9.772 μέλη μας έχουν ήδη καταχωρίσει 26.601 ορισμούς και 99.926 σχόλια για 23.259 λήμματα

*την ψάχνω με κάτι: ασχολούμαι σε βάθος με αυτό