#1
Περίεργος

στο Παιδαρωγιός

Ανυπόστατος, σεξιστικός και προσβλητικός ορισμός. Θα ήθελα να ήξερα πως καταλήξατε σε αυτό το ορισμό και αν έγινε κάποια πειραματική δοκιμή του ορού στην καθομιλουμένη για να λάβετε ανατροφοδότηση και επίσης το κατά ποσό έχουν εμπλακεί άτομα από το γυναίκειο φύλο. Ευχαριστώ