Η εγγραφή και η συμμετοχή στο δικτυακό τόπο www.slang.gr (εφεξής χάριν συντομίας «το SLANG.gr») υπόκειται στους παρακάτω Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο με προσοχή και να επισκέπτεστε συχνά τον παρόντα δικτυακό τόπο προκειμένου να ενημερώνεστε για κάθε ενδεχόμενη αλλαγή τους, καθώς η συνεχής επίσκεψη και συμμετοχή σας στο site συνεπάγεται την από μέρους σας γνώση και πλήρη αποδοχή αυτών. Εξάλλου, για κάθε ουσιώδη μελλοντική τροποποίηση επί του περιεχομένου των Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα υπάρχει στο SLANG.gr σχετική ευδιάκριτη μνεία.

Σε περίπτωση που οι επισκέπτες / χρήστες δεν συμφωνούν με τους όρους χρήσης οφείλουν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

Η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου SLANG.gr στηρίζεται στην εθελοντική μη κερδοσκοπική συνεισφορά των διαχειριστών του και των χρηστών του και ουδεμία σχέση έχει με εμπορικές κερδοσκοπικές εταιρίες, κρατικούς φορείς ή πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στους διαχειριστές του SLANG.gr συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Η ενδεχόμενη αδράνεια του δικαιούχων και των διαχειριστών του SLANG.gr να επιβάλλουν συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση παραίτηση από τους όρους αυτούς. Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων διαπιστωθεί ότι αντίκειται στο ισχύον νομικό πλαίσιο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.

1. Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός του SLANG.gr είναι η καταγραφή στον παρόντα δικτυακό τόπο της ελληνικής αργκό, δηλαδή αδόκιμων όρων, δόκιμων όρων με εναλλακτικούς ορισμούς και λημμάτων της αργκό, με χιουμοριστικό ή και σοβαρό ύφος.

Συγκεκριμένα, το SLANG.gr παρέχει μια σειρά από εργαλεία για την καταγραφή των λημμάτων της αργκό και τη δημοσίευση των ορισμών τους, καθώς και μία σειρά άλλων σχετικών δυνατοτήτων (λήμματα, ορισμούς, παραδείγματα, πολυμέσα, σχόλια, προσωπικά μηνύματα).

Επισημαίνουμε ότι ακριβώς λόγω της ειδικής φύσης της αργκό, ως γλωσσικού ιδιώματος, την οποία ενδεχομένως κάποιοι να αξιολογούν ως προσβλητική ή υβριστική, το SLANG.gr δεν προορίζεται για χρήστες ή επισκέπτες κάτω των 18 ετών χωρίς γονική συναίνεση.

2. Περιεχόμενο - Δεοντολογία Χρηστών

Παρακάτω παρατίθεται συνοπτικά η δεοντολογία χρήσης των υπηρεσιών του SLANG.gr.

Παρακαλούμε για την εύρυθμη λειτουργία του SLANG.gr να σέβεστε τους παρακάτω κανόνες κατά την υποβολή λημμάτων, την ανάρτηση σχολίων και γενικότερα κατά τη συμμετοχή σας στον δικτυακό τόπο.

Γενική συμβουλή: Ζυγίζετε καλά το περιεχόμενο των λημμάτων / ορισμών / σχολίων / πολυμέσων σας λαμβάνοντας υπόψιν το ειδικό βάρος της αργκό καθώς και ότι το περιεχόμενο του SLANG.gr δημοσιεύεται «ως έχει», χωρίς δυνατότητα προέγκρισης από τους διαχειριστές. Περιορίστε τις καταχωρίσεις σας στην καταγραφή της αργκό και σε ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο για την κατανόηση του λήμματος, στο πλαίσιο των κανόνων χρήσης του SLANG.gr. Προσπαθήστε να καταγράφετε ουδέτερα και απρόσωπα χωρίς φόβο αλλά και χωρίς πάθος (εμπάθεια). Επίσης, αν και βασικό αντικείμενο του SLANG.gr είναι η καταγραφή και του ανεξάντλητου υβρεολογίου που αποτελεί κτήμα του Έλληνος ες αεί, μεταξύ μας δεν βριζόμαστε. Συνεπώς, εριστικά και υβριστικά σχόλια δεν είναι αποδεκτά. Ειδικότερα:

Η χρήση του SLANG.gr επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο του νόμου και σύμφωνα με τους κανόνες που διατυπώνονται στους όρους χρήσης του.

Δεν επιτρέπεται η διατύπωση λημμάτων ή σχολίων, κατά τρόπο που να επιφέρουν ή να ενδέχεται να επιφέρουν ποινική ή αστική ευθύνη καθώς και κάθε άλλη πράξη ή παράλειψη που ενδέχεται να επιφέρει ζημία ή δυσλειτουργία σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, ή να επιδράσει αρνητικά ή να θέσει σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του, ή να προκαλέσει ζημία ή ποινική ή αστική ευθύνη των δικαιούχων και των διαχειριστών του SLANG.gr.

Ενδεικτικά απαγορεύεται κάθε δυσφημιστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, απειλητικό, παράνομο πορνογραφικό, λήμμα ή σχόλιο, μηνύματα για παράνομο λογισμικό, ή μηνύματα που αναφέρονται σε παράνομη απόκτηση προστατευμένου περιεχόμενου και γενικότερα οποιοδήποτε κείμενο, γραφικό, video, ήχος ή κάθε άλλο υλικό που μπορεί να παραβιάζει τους νόμους του ελληνικού κράτους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλλεται όταν αναφέρεστε επώνυμα σε συγκεκριμένα πρόσωπα καθώς και σε πρόσωπα της δημόσιας ζωής.

Επίσης, δεν επιτρέπονται λήμματα και σχόλια που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ερίδων και κακής ατμόσφαιρας (trolling). Άλλωστε, ο παρών δικτυακός τόπος είναι λεξικό. Δεν είναι ούτε προσωπική ιστοσελίδα κανενός ούτε αποσκοπεί να αποτελέσει βήμα προπαγάνδας είτε των διαχειριστών είτε των χρηστών του. Ας θυμόμαστε, λοιπόν, ότι η καταγραφή λέξεων δεν συνεπάγεται την αποδοχή τους. Ένα λεξικό οφείλει να μην αισθάνεται αλλά να καταγράφει.

3. Δυνατότητα αναφοράς περιεχομένου

Εάν από τη διατύπωση λήμματος ή σχολίου που περιέχεται στο SLANG.gr, θεωρεί κάποιος χρήστης ή επισκέπτης ότι θίγεται ή προσβάλλεται η προσωπικότητά του ή άλλο έννομο αγαθό ή δικαίωμά του ή ότι αντιτίθεται στους παραπάνω κανόνες λειτουργίας, παρακαλείται να το γνωστοποιεί στους διαχειριστές του SLANG.gr μέσω της αναφοράς (report) του συγκεκριμένου λήμματος ή της φόρμας επικοινωνίας, ώστε να ληφθεί μέριμνα για την άρση της προσβολής το συντομότερο δυνατό.

Οι συμμετέχοντες κατανοούν και αποδέχονται ότι οι διαχειριστές του SLANG.gr διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρέσουν, να μεταφέρουν ή να «κλειδώσουν» οποιοδήποτε περιεχόμενο και σε κάθε περιοχή του SLANG.gr, που αντιτίθεται στους Όρους Χρήσης και τους Κανόνες Λειτουργίας.

Επίσης, διατηρούν το δικαίωμα να απαγορεύσουν προσωρινά ή μόνιμα τη δυνατότητα δημοσίευσης και/ή πρόσβασης σε χρήστες εάν αυτοί δεν συμμορφώνονται στους παρόντες Όρους Χρήσης και Κανόνες Λειτουργίας.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχόμενου του SLANG.gr, περιλαμβανομένων των λημμάτων, των άρθρων, των σχολίων και οποιασδήποτε μορφής κείμενου, γραφικών, video, ήχων καθώς και κάθε άλλου πληροφοριακού δεδομένου, προστατεύεται σύμφωνα με το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος δικτυακού τόπου και φορέας κάθε προστατευόμενου δικαιώματος από τα περιεχόμενα του είναι ο εκάστοτε δικαιούχος ή δικαιούχοι του παρόντος δικτυακού τόπου.

Οι χρήστες, συνεισφέροντας προς δημοσίευση στις σελίδες του SLANG.gr οποιοδήποτε πληροφοριακό δεδομένο, διατηρούν ως δημιουργοί το σχετικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό. Περαιτέρω, με την εγγραφή τους και την υποβολή του εκάστοτε λήμματος, άρθρου, σχολίου, κειμένου, γραφικού, video, ήχου ή άλλου δεδομένου στο SLANG.gr, οι χρήστες αποδέχονται αμετάκλητα και παραχωρούν τη χρήση του έργου τους στους κατά τα άνω δικαιούχους του παρόντος δικτυακού τόπου, δηλαδή: i) μεταβιβάζουν σε αυτούς κάθε αναγκαίο δικαίωμα από την πνευματική ιδιοκτησία επί του παρεχόμενου περιεχομένου προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιείται το περιεχόμενο αυτό στον παρόντα δικτυακό τόπο, και στο πλαίσιο των σκοπών του. Ειδικότερα, παραχωρούν το δικαίωμα δημοσίευσης του περιεχομένου στην ιστοσελίδα του SLANG.gr, αντιγραφής, διανομής, πώλησης και δημοσίευσης σε τρίτες ιστοσελίδες και υπηρεσίες που συνεργάζονται με το SLANG.gr, καθώς και άλλα μέσα, που μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν εξαντλούνται σε, έντυπες εκδόσεις, βίντεο, ήχο, ή άλλα (ηλεκτρονικά) μέσα, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα μέσα υπάρχουν ήδη ή πρόκειται να υλοποιηθούν στο μέλλον, και ii) εγγυώνται ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων στο παρεχόμενο περιεχόμενο από την κατά τα άνω χρήση του.

Η χρήση μέρους του περιεχομένου του SLANG.gr καταρχήν επιτρέπεται, εφόσον πρόκειται για μη εμπορική χρήση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει από αυτή άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος -με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος των δημιουργών βάσει του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους σκοπούς του SLANG.gr, όπως οι σκοποί αυτοί διατυπώνονται στους παρόντες όρους χρήσης. Δεν θα πρέπει, κατά τη χρήση αυτή, να επιβάλλονται όροι οι οποίοι περιορίζουν τους όρους της παρούσας άδειας χρήσης. Σε κάθε περίπτωση δημόσιας χρήσης του περιεχομένου του SLANG.gr είναι απαραίτητη η ρητή και ευδιάκριτη αναφορά στο www.SLANG.gr ως πηγή προέλευσης.

Με τον όρο χρήση εννοούμε κάθε διανομή ή δημόσια εκτέλεση του περιεχομένου του SLANG.gr, ενδεικτικά την αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση, τη μεταγλώττιση, με οποιονδήποτε τρόπο, (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο), τη φόρτωση (upload), τη δημιουργία αντανάκλασης (mirroring) και τη δημιουργία πλαισίου (framing) περιμετρικά των σελίδων του SLANG.gr.

Επιτρέπεται η δημιουργία συνδέσμου (link) με το περιεχόμενο του site υπό την προϋπόθεση ότι δεν συσχετίζεται με τον τρόπο αυτό το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσίες. Το SLANG.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αξιώσει άρση του συνδέσμου, εάν ο δικτυακός τόπος, στον οποίο βρίσκεται ο σύνδεσμος, έχει περιεχόμενο παράνομο, ζημιογόνο, προσβλητικό ή αντίκειται στους σκοπούς του παρόντος δικτυακού τόπου.

Για κάθε άλλη χρήση, πέραν όσων που παραπάνω αναφέρονται, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη άδεια του SLANG.gr.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις για τη χρήση του περιεχομένου του SLANG.gr τίθενται προκειμένου να διαφυλάξουμε ότι η αναπαραγωγή και η περαιτέρω διανομή του στο κοινό θα γίνεται με σεβασμό στους αρχικούς δημιουργούς και σύμφωνα με τους σκοπούς του SLANG.gr. Πρόθεσή μας δεν είναι σε καμία περίπτωση να περιορίσουμε τη διάδοση της αργκό. Αντίθετα, η διάδοση αυτή αποτελεί στόχο και επιθυμία μας.

5. Περιορισμός ευθύνης - Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο του SLANG.gr διατίθεται «ως έχει». Οι διαχειριστές του SLANG.gr δεν προβαίνουν και δεν μπορούν να προβούν σε καμία εκ των προτέρων αξιολόγηση, εκτίμηση, αποδοχή ή προέγκριση των πληροφοριακών δεδομένων που διατίθενται μέσω αυτού. Ως εκ τούτου οι χρήστες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τη νομιμότητα, την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια, και αξιοπιστία του περιεχομένου που υποβάλλουν και οφείλουν να μεριμνούν ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τους παρόντες όρους χρήσης. Συνεπώς, οι δικαιούχοι και οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν ευθύνονται έναντι των χρηστών, των επισκεπτών ή τρίτων για το περιεχόμενο που δημοσιεύουν οι χρήστες μέσω αυτής καθώς και για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον παράνομο, εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα του περιεχομένου αυτού.

Οι διαχειριστές του SLANG.gr καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ασφαλή πλοήγηση των επισκεπτών και χρηστών του SLANG.gr και λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα σχετικά. Ωστόσο δεν φέρουν ευθύνη και δεν εγγυώνται για την απόλυτη ασφάλεια των διακομιστών/εξυπηρετών (servers) του ή την ασφάλεια των υποδομών μέσω των οποίων μεταδίδονται τα δεδομένα από επιζήμια συστατικά (λ.χ. viruses, trojanhorses, spyware) ή από παράνομες πράξεις τρίτων (υποκλοπή, αποκρυπτογράφηση προσωπικών δεδομένων) κατά τη διάρκεια χρήσης του SLANG.gr.

Το SLANG.gr δίνει στους χρήστες του τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ειδικές συνδέσεις (links, hyperlinks, banners) προς δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης, στο SLANG.gr ενδέχεται να περιέχονται διαφημιστικές αναρτήσεις τρίτων. Η διασύνδεση του παρόντος δικτυακού τόπου με άλλους μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών-επισκεπτών. Οι διαχειριστές και οι δικαιούχοι του SLANG.gr δεν έχουν καμία ευθύνη για τη λειτουργία και την αρτιότητα δικτυακών τόπων τρίτων, για οποιαδήποτε ζημία υποστούν οι χρήστες από την πρόσβασή τους σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή από τη χρήση πληροφοριών, υπηρεσιών ή προϊόντων που είναι διαθέσιμα μέσω των δικτυακών τόπων τρίτων, όπως, επίσης, δεν φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο, την ορθότητα, την ακρίβεια των διαφημιστικών καταχωρίσεων.

Τέλος, οι διαχειριστές και οι δικαιούχοι δεν εγγυώνται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του SLANG.gr θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται. Το SLANG.gr μπορεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να μεταβάλει τη μορφή, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχει ή να περιορίσει ή να διακόψει τη λειτουργία προσωρινά ή μόνιμα. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τη διαγραφή, φθορά ή αποτυχία αποθήκευσης αρχείων ή άλλου περιεχομένου, το οποίο διατηρείται ή διακινείται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και δεν εγγυάται για τη μελλοντική διαθεσιμότητά τους.

6. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.