Χρησιμοποιείται για το άχρηστο μαχαίρι που δεν κόβει καλά.

Έχω ακούσει και την εξής παραλλαγή από την Θεσσαλία: «Δεν κόβει ούτε πούτσο από πεθαμένο».

Αυτό το μαχαίρι δεν κόβει ούτε του σκυλιού τον κώλο.

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
deinosavros

Παίζει σίγουρα Αιτ/νία.

#2
ΣτοΔγιαλοΧτηνος

Στα γενικά αρχεία του Κράτους , σώζεται αναφορά μιας αλλαξοπιστεμένης που το 1823 κλαίει και οδύρεται:

«Εις το Εξοχώτατον και Σεβασμιώτατον Συμβούλιον των Υπουργών.

Πρακαλώ τους αφεντάδες να με λυπηθούν την καυμένην , οπού μου έκαψαν το συκώτι οι γενιές μου , ούτε σκουτιά μου άφησαν ούτε τίποτες . Με πέρασαν απ’ του σκυλιού τον κώλο , με τις βρισιές τους και με τυραννούν ολημέρα ,ωσάν οι Εβραίοι τον Χριστόν από τότε που εβαπτίσθηκα , η μάνα μου δεν έχει μάτια να με ιδή . Τι τραβώ , ένας Θεός το ξέρει….

η δούλη σας , η νεοφώτιστος Φωτεινή «.

εδώ

#3
patsis

Σχεδόν εντελώς άσχετο, με αφορμή την αλλαγή πίστης:

[...] Έφαρμοστέον όθεν, κατ' άρθρον 16 έδ. β' ΑΚ, τυγχάνει ώδε ως προς τό διαζύγιον τών διαδίκων το περί διαζυγίου Συριακόν δίκαιον, αρθρ. 308 του ν. περί προσωπικής καταστάσεως της 17.9.1953, ως τοιοΰτόν της ιθαγενείας του εναγομένου συζύγου. Το δίκαιον δέ τούτο, δοθέντος οτι ο εναγόμενος είναι κατά τό θρήσκευμα Χριστιανός Ορθόδοξος, είναι το δίκαιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας ήτοι το Βυζαντινόν, οπερ ως λόγον διαζυγίου δέν προβλέπει τον διά του άρθρου 1442 ΑΚ καθιερούμενον τοιούτον του κλονισμού της εγγάμου σχέσεως άλλ' έτερους τοιούτους, ώς λ.χ. την εσχάτην προδοσίαν, επιβουλήν ζωής, μοιχείαν, άμβλωσιν και την άλλαξοπιστίαν του ενός τών συζύγων. Παρά ταύτα δέον κατ' έφαρμογήν της Εκκλησιαστικής Οικονομίας νά γένηται δεκτόν και εν τη προκειμένη περιπτώσει οτι καθιδρύεται υπέρ τής εναγούσης λόγος διαζυγίου δι' άκατάλλακτον μίσος, ήτοι αποστροφήν, απέχθειαν άνευ αποχρώντος λόγου (βλ. "Πυρσοΰ", Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια υπό λέξιν μίσος, τόμ. ΙΖ`, σελ. 262), έν όψει του γεγονότος οτι και κατά το παρελθόν τά εκκλησιαστικά δικαστήρια, την αυτήν ώς άνω έκκλησιαστικήν οικονομίαν εφαρμόζοντα, ελυον γάμους καί εις περιπτώσεις αντικειμενικού κλονισμού, ώς λ.χ. δι' σκατάλλακτον μίσος, σσθένειαν σνίατον, εχθραν κλπ. [...]

ΠολΠρωτΘεσσ 2470/1981, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ (κάποια σφάλματα σε τόνους, πνεύματα και στίξη για τεχνικούς λόγους)

#4
patsis

Μ' αρέσει η παραπομπή σε λεξικό για τη σημασία του μίσους.

#5
betatzis

Αφιερωμένο στον Πάτση. Εντελώς άσχετο, και πάλι με αφορμή την αλλαξοπιστία.

Ο εξισλαμισμός των γυναικών αντανακλά επίσης την ύπαρξη μιας ασυνήθιστης κατάστασης. Κάποιες γυναίκες, όπως φαίνεται, δεν είχαν ιδιαίτερη δυσκολία να εμφανιστούν μόνες τους στο ιεροδικείο και να εξισλαμιστούν. Η προσωπική ελευθερία που θα αποκτούσαν μέσω της αλλαξοπιστίας μπορούσε να είναι σημαντική. Εφόσον σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο οι χριστιανοί άνδρες δεν μπορούσαν να παντρευτούν μουσουλμάνες γυναίκες (το αντίθετο επιτρέπεται), μια χριστιανή μπορούσε να διαλύσει το γάμο της ασπαζόμενη το Ισλάμ και οι ιεροδικαστικοί κώδικες του Χάνδακα περιλαμβάνουν τέτοιες περιπτώσεις. (παραπομπή σε ιεροδικαστικούς κώδικες ΤΑΗ. Τουρκικό Αρχείο Ηρακλείου). Η πρόσφατα εξισλαμισμένη Αϊσέ Χανούμ αμέσως μόλις διέλυσε το γάμο της με τον Μιχαήλ, ο οποίος αρνήθηκε να προσηλυτιστεί, παντρεύτηκε τον Αλή, υιό Αμπντουλάχ, που χωρίς αμφιβολία ήταν επίσης εξισλαμισμένος. Μια γυναίκα που εξισλαμιζόταν αλλά δεν ξαναπαντρευόταν, μπορούσε όχι μόνο να απαλλαγεί από ένα ανεπιθύμητο σύζυγο, αλλά επίσης να κερδίσει την κηδεμονία των παιδιών της. Το 1083/1673 μια γυναίκα από τη Σαντορίνη με το όνομα Μαρία έγινε μουσουλμάνα όπως και οι δυο ανήλικοι γιοί της Κωσταντίνος και Αντώνης. Μια μέρα αργότερα ο σύζυγός της Ιωάννης ρωτήθηκε 3 φορές στο ιεροδικείο αν ασπάζεται το Ισλάμ και 3 φορές απάντησε αρνητικά. Ο γάμος διαλύθηκε. Δεν γίνεται κανένα σχόλιο για το νομικό καθεστώς της σχέσης του πατέρα με τους δύο γιούς». (Molly Greene, Κρήτη, ένας κοινός κόσμος, εκδόσεις 21ου αιώνα).

Βλέπουμε στο απόσπασμα ότι, διαχρονικά, μια γυναίκα θα βρει πάντα τον τρόπο να ξεφορτωθεί έναν άντρα και τίποτα δεν μπορεί να την εμποδίσει, σίγουρα όχι η προσήλωση σε μία θρησκεία.

Άμα υπάρχουν λήμματα στο σλανγκ σχετικά με την αλλαξοπιστία, μπορείτε να μεταφέρετε εκεί τα σχόλια, για να μην σπαμάρουμε παραπάνω αυτό το ωραίο λήμμα.

#6
ΣτοΔγιαλοΧτηνος

Γειά σου Μπέτα :-)

(Πάντως όλα τα λεφτά είναι ο πούτσος του πεθαμένου. Ακόμα γελάω).

#7
soulto

μια γυναίκα θα βρει πάντα τον τρόπο να ξεφορτωθεί έναν άντρα και τίποτα δεν μπορεί να την εμποδίσει, σίγουρα όχι η προσήλωση σε μία θρησκεία.

κλασικά ανδροκρατικά στερεότυπα, μπράβο τελικά.