Τα οπίσθια, ο κώλος.

Αυτή (αυτός) έχει τρεις σταυρούς (δηλ. 3 σταυρούς συφιλίδος) στην πούλη της.

Ζανετ Καπούγ(λ)ια (από GATZMAN, 17/09/10)

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία