Αυτός που χρησιμοποιεί «δόντια», «κονέ», «μέσα», κοινώς γνωριμίες για την επίτευξη του σκοπού του. Συνήθως αφανής, καταφέρνει το σκοπό του αλλά προκαλεί την αποδοκιμασία των άλλων.

Γενικότερα, ο γλείφτης, ο αυλικός κάποιου υψηλά ιστάμενου προσώπου.

- Ο Τάκης πέρασε στρατό ζάχαρη. Τσάτσος του λοχαγού ήταν, τι περίμενες...

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία