Στα καλιαρντά, είναι ο κουμπάρος, ο οποίος οδηγεί τον γαμπρό στην κρεμάλα, και τον καταδικάζει να αβέλει πιασμαντό σε σερμελιά και μουτζό να γίνεται, ενώ αποτελεί και το κυρίως ενδιαφέρον πρόσωπο της γαμήλιας τελετής για το βλέμμα του καλιαρντού.

όταν το κρεμαλότεκνο επισκέπτεται την κατσικαδερή οικογένεια των, ίνα της κουμπαριάς, οι γλωσσικές των επιδόσεις θα επαινεθούν προσηκόντως (αποκατέ).

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε

#1
Khan

Βακουλονταβατζής με κρεμαλότεκνο