Ο νεαρός κομμουνιστής στα καλιαρντά.

Η ηρακλοβιρτζίνω του τον απατούσε με ένα κουμουνοτεκνό και αβέλει το κάρο η καραμποντού και τους έπιασε στον καραφλότοπο, την ώρα που εκείνη έκανε έκτρωση. Μου τα είπε εμένα ο ίδιος, που πέρασε από το μαγαζί να πιει καημοζούμι και τα κατόλια να πέφτουν σύννεφο. (Αποκατέ).

(από Khan, 19/02/14)(από Khan, 19/02/14)

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε

#1
Khan

Κράτησα τον τονισμό που έχει ο Πετρόπουλος, αλλά στο Gay Profusion το τονίζει στην λήγουσα.