Ο ψυχολόγος σε συντομογραφία.

Συνήθως προφέρεται μόνο το αρχικό γράμμα για να μην καταλάβουν οι άλλοι ότι εκείνος που μιλάει παρακολουθείται από ψυχολόγο...

- Δεν μπορώ να έρθω το απόγευμα, έχω ψι...

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε

#1
Ο ΑΛΛΟΣ

Και γιατί όχι ψυ, παρακαλώ; Όπως στα γαλλικά (psy);

#2
iron

μάλλον το παίρνει με το αρχικό γράμμα, φι χι ψι, αλλιώς δεν εξηγείται