...είναι ο πούστης αλλά σε υπερθετικό βαθμό.

Καλά, μιλάμε για τρελή πουστάρα.

(από Galadriel, 01/01/12)

Βλ. και σχετικά λήμματα που περιγράφουν και τους υπόλοιπους βαθμούς πουστάκι, το, πουστανελάς, ο, πουσταρέλι, πούσταρχος, ο, πουστέρι, λούγκρα, πουστόμωρο, το, πουστρίγκος, πουστρίτσα, η, πουστρόνι, πουστρόνιο, πουστρώνι, το

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
Hank

Είναι δυνατόν ότι δεν υπήρχε;
Επίσης, κάπως μου φαίνεται ότι το «πουστάρα» έχει διαφορετική χροιά απ' το «πούστης». Σε διαφορετικές περιπτώσεις το χρησιμοποιούμε. Δεν μπορώ να το ορίσω επακριβώς, αλλά το αισθάνομαι διαισθητικά.

#2
GATZMAN

Μήπως πέραν του υπερθετικού μπορούμε να διακρινουμε και το συμπερασματικό του πράγματος(λόγω της κατάληξης, αρα). Οτι μιλάμε δηλαδή για πούστη 100% (ανόθευτό πράγμα)

#3
Khan

Celebrating & undermining της πουστάρας