Ελληνική απόδοση του όρου σερφάρω στο δίκτυο.

Προσοχή, όταν κυματοδρομείτε στις ιστοσελίδες του WWW με την εικονική σας ιστιοσανίδα να αποφεύγετε τις ιστιοσελίδες!

Ώρα για κυματοδρομία! (από Vrastaman, 10/09/08)

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε