Ψυχανάλα αποκαλούν οι σλανγκοπαρμένες γιαλόμες:

  • Τον ψυχαναλυτή (άκα: σρίνκη, ψι),

    Υπονοεί ότι η ψυχανάλυση είναι μια φλώρικη, γλυκερή, καραμελοδραματική διαδικασία, οπότε χρησιμοποιείται για να μειώσει τον κάθε επίδοξο ψυχανάλα (εδώ)

  • Την ψυχανάλυση περ σε.

    Πολύ στην ψυχανάλα το 'ριξα. Κουφάλα ελενίτσα... (εκεί)

Dr. Ben Sobel: "Oedipus was a Greek king who killed his father and married his mother." Paul Vitti: "Fuckin' Greeks!"

Άλλη μια σλανγκιά εις .

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
Khan

Γιατί είναι εις -ια; Αφού ψυχανάλ-α είναι.

#2
σφυρίζων

#3
σφυρίζων

Τα καλά του νέου σαητόστ, το διόρθωσα.

#4
Khan