Τα χρήματα, τα λεφτά στα καλιαρντά. Αγνώστου ετύμου, σαν να φέρνει σε ρομανί.

 1. Μα ο μπερντές έχει φτερά,
  αλέ πάει στη χάλω
  και λούγκρα ο λαός,
  κατσικές και προβατές
  ταπί από τους ψαλιδόκωλους,
  η πόλη εάλω
  αβέλει τα ντουλά
  και σέρνεται πανωκατές…
  (Καλιαρντοστιχούργημα αποκατέ).

2.Δικέλεις άμα γίνει άλλο Σωματείο θα χάσει ο φίφα τα τιντέλη τα τουρκόζουμα και την σουλάτσα με το τζους λέσι γιατί θα μειωθούν τα ντουλά. Έτσι τους άναψε χορχόρα όταν έμαθαν τα χορχορότεκνα ότι δεν θα χαλεματούν όπως πρώτα και ότι θα τζάσουν πολλά μέλη τανάκα να δώσουν τον μπερντέ για τις συνδρομές. Διότι τους έχει γίνει μπαρό και ντέζι το καλάμι και τους βγαίνει όλη η λούγκρα τώρα που δικέλουν ότι χάνουν το σουγκρό. (Καλιαρντοπολιτική ανάλυση αποκατέ).

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία